Γαρδούμια

Γαρδούμια

Σωθικά αρνιών τυλιγμένα, μαγειρευτά στην κατσαρόλα.